HỆ THỐNG TỔ CHỨC

Liên kết website

Thống kê truy cập

Lượt truy cập:39.454
Hôm qua:60
Hôm nay:25

HOẠT ĐỘNG CHUNG

Tổ chức Lễ tổng kết và trao bằng tốt nghiệp năm 2023

19:16 | 15/05/2024

THÔNG BÁO

Tổ chức Lễ tổng kết và trao bằng tốt nghiệp năm 2023

 

        Căn cứ Kế hoạch số 11/KH-CĐKTKT ngày 01/3/2023 của Hiệu trưởng trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Bạc Liêu về việc tổ chức xét công nhận tốt nghiệp trình độ cao đẳng, trung cấp năm 2023, hình thức đào tạo chính quy;

             Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Bạc Liêu thông báo đến các đơn vị trực thuộc và học sinh, sinh viên kế hoạch tổ chức Lễ tổng kết và trao bằng tốt nghiệp năm 2023 như sau:

1. Thời gian, địa điểm và hình thức

- Thời gian: vào lúc 9 giờ 00 phút ngày 18/8/2023 (Thứ sáu).

- Địa điểm: Giảng đường Trung tâm, Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Bạc Liêu (Số 01, đường Nguyễn Thị Đương, khóm 1, phường 1, Tp Bạc Liêu).

2. Thành phần tham dự

- Ban Giám hiệu, Trưởng phòng Đào tạo, Phó Trưởng phòng TC-HC, Trưởng phòng KT&KĐCLGD, Trưởng phòng CTHSSV, Trưởng hoặc phó các khoa, trợ lý các khoa và cố vấn học tập.

- Mời đại diện Trường THCS Đông Hải và Trung tâm GDNN-GDTX Phước Long.

- Mời đại diện Báo Bạc Liêu, đài phát thanh truyền hình Bạc Liêu đến dự và đưa tin.

- Học sinh, sinh viên đã tốt nghiệp kỳ xét ngày 30/12/2022 và kỳ xét ngày 30/6/2023. Cụ thể:

+ Học sinh các lớp TT1Q20 ngành trồng trọt và bảo vệ thực vật, lớp UD3Q19 ngành tin học ứng dụng và lớp UD4Q19 ngành tin học ứng dụng, trình độ trung cấp, khóa học 2020-2023 và các khóa trước, hình thức đào tạo chính quy.

+ Sinh viên các lớp KT1Q20 ngành kế toán và lớp TS1Q20 ngành nuôi trồng thủy sản, trình độ cao đẳng, khóa học 2020-2023, hình thức đào tạo chính quy.

+ Học sinh các lớp DN1Q21 ngành kế toán doanh nghiệp, lớp CB1Q21 ngành chế biến và bảo quản thủy sản, lớp CN1Q21 ngành chăn nuôi – Thú y, lớp NT1Q21 ngành nuôi trồng thủy sản và lớp TN2Q21 ngành thanh nhạc, trình độ trung cấp, khóa học 2021-2023, hình thức đào tạo chính quy.

+ Học sinh các lớp UD1Q20 ngành tin học ứng dụng, lớp UD4Q20 ngành tin học ứng dụng, lớp UD1Q19 ngành tin học ứng dụng và lớp DN6Q19 ngành kế toán doanh nghiệp, trình độ trung cấp, hình thức đào tạo chính quy.

Lưu ý: Toàn thể học sinh, sinh viên tập trung vào lúc 7 giờ 30 phút ngày 18/8/2023 (Thứ sáu) để hoàn thành thủ tục nhận bằng, ngồi đúng vị trí, ổn định tổ chức và mặc lễ phục đúng theo quy định.

3. Chương trình buổi lễ

- Văn nghệ chào mừng (Phòng CTHSSV và Đoàn Thanh niên).

- Chào cờ (Quốc ca – hát theo nền nhạc).

- Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu.

- Báo cáo tổng kết các khoá học (Phòng Đào tạo).

- Phát biểu tổng kết khoá học của Ban giám hiệu Nhà trường.

- Công bố quyết định công nhận tốt nghiệp các khoá học (Phòng TC-HC).

- Trao bằng tốt nghiệp.

- Phát biểu cảm tưởng của đại diện học sinh, sinh viên và đọc lời tuyên thệ (Phòng Công tác HSSV chọn học sinh và chuẩn bị bài phát biểu).

- Bế mạc.

4. Các khoản lệ phí

- Lệ phí nhận bằng tốt nghiệp và thuê lễ phục: 50.000 đồng + 50.000 đồng = 100.000 đồng/học sinh (Một trăm ngàn đồng).

5. Tổ chức thực hiện

5.1. Phòng Tổ chức – Hành chính

- Công bố Quyết định Ban tổ chức Lễ tổng kết và trao bằng tốt nghiệp năm 2023 và Thông báo họp Ban tổ chức để triển khai tổ chức thực hiện trước ngày 16/8/2023 (Thứ tư).

- Công bố quyết định công nhận tốt nghiệp các khoá học.

- Chuẩn bị giấy mời đại biểu Trường THCS Đông Hải và Trung tâm GDNN-GDTX Phước Long.

- Liên hệ mời đại diện Báo Bạc Liêu, đài phát thanh truyền hình Bạc Liêu đến dự và đưa tin.

- Thông báo cán bộ phụ trách dẫn chương trình buổi lễ: Cô Thái Trang Thùy.

5.2. Phòng Đào tạo

- Lập danh sách HSSV đăng ký nhận bằng tốt nghiệp.

- Chuẩn bị bằng tốt nghiệp, kết quả học tập của học sinh sinh viên.

- Chuẩn bị báo cáo tổng kết các khoá học.

5.3. Phòng Kế hoạch – Tài chính

- Phối hợp với Phòng Công tác HSSV chuẩn bị lễ phục cho học sinh sinh viên thuê lễ phục.

- Thu lệ phí nhận bằng tốt nghiệp và lệ phí thuê lễ phục theo quy định.

5.4. Phòng Công tác HSSV

- Chuẩn bị lễ phục cho học sinh sinh viên thuê.

- Bố trí sơ đồ vị trí ngồi cho HSSV.

- Hướng dẫn HSSV cách thức lên nhận bằng (Từ lúc 7h30 đến 8h30).

- Phối hợp với các cố vấn học tập chịu trách nhiệm ổn định và quản lý học sinh sinh viên trong suốt thời gian diễn ra buổi Lễ.

- Phối hợp với các khoa chọn 01 HSSV phát biểu cảm tưởng và đọc lời tuyên thệ (chuẩn bị bài phát biểu cho HSSV).

5.5. Khoa

- Phối hợp với Phòng Đào tạo lập danh sách HSSV đăng ký nhận bằng tốt nghiệp (theo mẫu Phòng Đào tạo).

- Phối hợp với Phòng CT HSSV chịu trách nhiệm ổn định và quản lý học sinh sinh viên trong suốt thời gian diễn ra buổi Lễ.

- Trang trí hội trường: phải có quốc kỳ, tượng Bác Hồ; Phục vụ nước uống và các trang thiết bị theo đề nghị của các đơn vị; Phục vụ âm thanh và ánh sáng. Đồng thời trang trí băng rôn như sau: (Phòng Tổ chức – Hành chính chuẩn bị).

UBND TỈNH BẠC LIÊU

TRƯỜNG CAO ĐẲNG KINH TẾ – KỸ THUẬT

                       

LỄ TỔNG KẾT VÀ TRAO BẰNG TỐT NGHIỆP

CHO HỌC SINH - SINH VIÊN TỐT NGHIỆP CAO ĐẲNG, TRUNG CẤP

HÌNH THỨC ĐÀO TẠO CHÍNH QUY

Bạc Liêu, ngày 18 tháng 8 năm 2023

Đề nghị Trưởng các đơn vị trực thuộc và học sinh sinh viên thực hiện đúng theo tinh thần thông báo này.

Các bản tin trước: